• Πληροφορίες Ιστοσελίδας

Πληροφορίες Ιστοσελίδας

Ιδιοκτήτης:

Κωνσταντίνος Δούκας
Im Aul 6a
59069 Hamm – Γερμανία
Tel: (+49) 2385 920182
E-Mail: info@konstantinosdoukas.de

Σχεδιασμός Ιστοσελίδας:       Jorge Rodrigues
www.jorgedesign.de

Νομικές Πληροφορίες

Εγώ, ο Κωνσταντίνος Δούκας, προσπαθώ να παραθέτω ακριβείς και πλήρεις πληροφορίες στην παρούσα ιστοσελίδα. Παρά ταύτα δεν αναλαμβάνεται καμία ευθύνη ή εγγύηση για την επικαιροποίηση, ακρίβεια και πληρότητα των παρατιθέμενων πληροφοριών.
Διατηρώ το δικαίωμα να αλλάζω ή συμπληρώνω τις παρατιθέμενες πληροφορίες χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Σύνδεσμοι

Δεν αναλαμβάνω ευθύνη ή εγγύηση για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων, στις οποίες άμεσα ή έμμεσα παραπέμπει η παρούσα ιστοσελίδα. Οι επισκέπτες ακολουθούν τις συνδέσεις με άλλες ιστοσελίδες με δικό τους κίνδυνο και πρέπει να κάνουν χρήση σύμφωνα με τις εκάστοτε οδηγίες των αντίστοιχων ιστοσελίδων.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας προστατεύεται σύμφωνα με την πνευματική ιδιοκτησία. Σύμφωνα με το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας απαγορεύεται η αποθήκευση και αναπαραγωγή εικόνων ή γραφικών αυτής της ιστοσελίδας.