Θεραπεία εκ του Μακρόθεν

Κατά την Θεραπεία εκ του Μακρόθεν δεν είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία, εφόσον αυτός τον οποίο αφορά είναι προσωπικά γνωστός σε μένα ή γνωρίζω το ονοματεπώνυμο και τον τόπο διαμονής του. Χωρίς την γνώση και συγκατάθεση αυτού τον οποίο αφορά δεν αναλαμβάνω να διεξάγω Θεραπεία εκ του Μακρόθεν. Στην περίπτωση καρμικών ασθενειών πρέπει περαιτέρω να λαμβάνονται υπόψη οι κοσμικοί νόμοι.

Χρέωση: Κατόπιν Συνεννόησης