Απομάκρυνση Αρνητικής Ενέργειας

Η Πνευματική Θεραπεία μόνο τότε μπορεί να έχει επιτυχία, όταν το περιβάλλον αυτού τον οποίο αφορά βρίσκεται σε ενεργητικό ισοζύγιο. Αυτό διαταράσσεται συχνά από αρνητική ενέργεια. Εδώ (στην αρνητική ενέργεια) ανήκουν μεταξύ άλλων ανικανοποίητες ψυχές νεκρών καθώς και πνεύματα και κατάρες. 

Τα παραπάνω πνεύματα συχνά τα καλούμε ή τα δημιουργούμε εμείς οι ίδιοι λόγω π.χ. κατάχρησης ναρκωτικών ουσιών, φθόνου, ζήλειας ή αρνητικών ευχών. Οι τελευταίες μπορούν σε εξαιρετικές περιπτώσεις να εξελιχθούν σε κατάρα.

Χρέωση: Κατόπιν Συνεννόησης