• Θεραπεία εκ του Μακρόθεν

Πνευματική Θεραπεία

Η Πνευματική Θεραπεία επιδιώκει την δραστηριοποίηση των δυνάμεων αυτοϊασης, που βρίσκονται στο υποσυνείδητο του καθενός από εμάς. Όλες οι παρελθούσες εμπειρίες – ακόμα και αυτές που δεν συνειδητοποιήσαμε – βρίσκονται αποθηκευμένες στο υποσυνείδητό μας.

Όλες οι φοβίες, τα βάρη, τα μπλοκαρίσματα αλλά και οι διαισθήσεις μας προέρχονται από το υποσυνείδητο. Ακόμα και οι εμπειρίες από προηγούμενες ζωές βρίσκονται εκεί αποθηκευμένες. Συνήθως όμως το συνειδητό δεν παρέχει πρόσβαση στο υποσυνείδητο.

Αυτό (ήτοι η πρόσβαση στο υποσυνείδητο) μπορεί να συμβεί π.χ. κατά την διάρκεια ενός διαλογισμού ή από έναν πνευματικό θεραπευτή. Το χάρισμα του πνευματικού θεραπευτή έγκειται στο να παρέχει πρόσβαση στο υποσυνείδητο σε τελείως διαφορετικούς χαρακτήρες και ανεξάρτητα από θρησκευτικές ή πολιτισμικές επιρροές.

Η Πνευματική Θεραπεία επιδιώκει την δραστηριοποίηση των δυνάμεων αυτοϊασης και δεν αντικαθιστά την διάγνωση ή την θεραπεία από τον ιατρό.

Χρέωση: 50 Ευρώ/Ώρα